Novi prilozi u e-Katalogu umjetnosti u javnom i socijalnom prostoru

Objavili smo dva nova priloga u e-Katalogu umjetnosti u javnom i socijalnom prostoru: povjesničarka umjetnosti Patricia Počanić sagledava umjetničke intervencije u javnom prostoru u Hrvatskoj od 1960-tih do 1980-ih i kasnije s obzirom na dva ključna momenta intervencionističke prakse – odnos prema javnom prostoru i odnos prema publici; umjetnica Katerina Duda o javnom prostoru i izazovima koje on postavlja govori iz vlastite perspektive, na primjeru odabranih radova i temeljem istraživanja koje je 2014. godina provela u okviru diplomskog rada na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakuteta u Zagrebu.

fotografija: Marijan Molnar: Za demokratizaciju umjetnosti, akcija pisanja grafita i grafit u pothodniku u Novom Zagrebu, 1981.