O organizaciji

 

“Umjetnička organizacija OLP potiče javne diskusije o temama i problemima od javnog interesa, osobito o bolnim točkama društva. Zagovaramo kulturnu demokraciju. U umjetničku produkciju želimo uključiti isključene, potaknuti njihovo (samo)osnaživanje i time umnožiti perspektive u javnom diskursu. Ravnopravno prisustvo različitih glasova i narativa je temeljna odgovornost participacijskog stvaranja u javnom socijalnom prostoru. Stvaramo aktivistički, pragmatično, društveno aktivno, lako razumljivo, usmjereni prema stvarnim potrebama zajednica i raznih društvenih skupina. Ne zanemarujući formalno-estetički aspekt umjetničkih produkcija, senzibiliziranim pristupom kontekstu i temeljitim analitičkim istraživanjem želimo doprinijeti trajnim promjenama društvene okoline.” (Napomena: Tekst je reformulacija radne etike Kristine Leko iz 2004. godine.)

Otvoreni likovni pogon – OLP je neprofitna umjetnička organizacija koja djeluje na području društveno angažirane umjetnosti i demokratizacije kulture, s težištem na umjetnosti u zajednici, umjetnosti u javnom prostoru te participativnoj umjetnosti. Misija organizacije temelji se na društveno korisnoj definiciji umjetnosti. Naša umjetnička praksa njeguje istraživački pristup, proširivanje postojećih formata i kritičku refleksiju društvenih struktura, te stavlja umjetnost u funkciju razvoja demokratičnosti društva. Transdisciplinarna je i multimedijalna, te se odvija na sjecištu umjetnosti, edukacije i društveno-političkog aktivizma. Najčešće su upravo edukacijski i emancipacijski aspekti naše prakse nosivi elementi društvene angažiranosti. Projektni rad je često vaninstitucionalan i orijentiran na ciljane skupine koje u pravilu nemaju kontakt sa suvremenom umjetnošću.

Potičemo dijalog u zajednici i na licu mjesta, posvećujući se problemima od javnog i lokalnog interesa. Zalažemo se za pluralizam mišljenja i javne rasprave. Nastojimo poticati i razvijati (samo)osnaživanje sudionika/ca naših projekata, te uvažiti njihove ukuse i estetske preferencije. Nismo skloni apstrakciji i ne vjerujemo u tzv. remek-djela, nego stvaramo aktivistički pragmatično, društveno aktivno, lako razumljivo, orijentirano prema praktičnim ciljevima i uočenim potrebama zajednica i društvenih skupina u kojima, i s kojima, radimo. Isto tako, nastojimo podrobno istražiti polje rada i pridonijeti stvarnim i poželjno trajnijim promjenama društvene okoline i/ili pojedinaca/ki.

Programska orijentacija OLP-a usko je vezana uz umjetničko-aktivistički rad osnivačice organizacije, Kristine Leko, koja ranim participacijskim projektima sredinom 1990-ih predstavlja u nas rijedak primjer paralelizma s pojavom new genre public arta u SAD-u (Škola gledanja, Nagrada 30. zagrebačkog salona, 1995.), dok projektom Sir i vrhnje, 2002. godine, daje rani primjer umjetničko-istraživačkog projekta u kontinuiranom odmaku od dominantnih umjetničkih struja.

Otvoreni likovni pogon osnovale su 1997. arhitektica i dizajnerica Marijana Rajčić i likovna umjetnica Kristina Leko, surađujući na edukativnim i arhitektonsko-urbanističkim projektima. Statut organizacije utvrđuje dinamično članstvo: umjetnici/e i suradnici/e su članovi organizacije za vrijeme produkcije programa. Nakon privremene stanke, organizacija djeluje kontinuirano od 2007., kada se OLP-u pridružuje umjetnik David Smithson. Do sada je na projektima OLP-a radilo 40-tak suradnika-ca.

 

OSOBE

 

Kristina Leko  Osnivačica i voditeljica organizacije, radila na produkciji svih projekata organizacije, autorica dijela projekata koje Umjetnička organizacija Otvoreni likovni pogon producira. Akademska slikarica, multimedijalna umjetnica i filmska autorica, specijalizirala se u području participacijske umjetnosti (community art) i umjetnosti u javnom prostoru. Od 1999. pokrenula, realizirala i u partnerstvu producirala nekoliko opsežnih, katkad višegodišnjih vlastitih projekata umjetnosti u zajednici, u suradnji s različito profiliranim kulturnim i socijalnim ustanovama te često uz participaciju zakinutih socijalnih skupina, u cilju socijalne interakcije i emancipacije, u više zemalja (Hrvatska, BiH, Austrija, Mađarska, Njemačka, Češka, Nizozemska, Poljska, SAD, Italija). Od 2013. predaje na poslijediplomskom studiju na Institutu za umjetnost u kontekstu Umjetničkog sveučilišta u Berlinu (Institut für Kunst im Kontext, Universität der Künste Berlin). Supervizirala i djelomično producirala niz projekata mladih umjetnika i umjetnica. kristinaleko.net
 
Maša Štrbac Producentica i voditeljica ureda organizacije od 2019. do 2023. zaposlena uz podršku Zaklade Kultura nova. Voditeljica programa Laboratorij Gajnice unutar organizacije (2020 - 2023). Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Inicirala je i vodila više projekata na polju umjetničke edukacije (2000. - 2004.), bila voditeljica Galerije ULUPUH (2004. - 2019.).
 
Hana Katanić, suradnica Otvorenog likovnog pogona u projektima SVIJET JE PREDA MNOM / LUME CARA ĂJ ĂM NJENČIM u Maloj Subotici (2021., koordinatorica); Dragana Jurišić: SRDCE NEDA SPAVAT u Slavonskom Brodu (2021., kustosica),  UMJETNIČKI POJMOVNIK JAVNOG PROSTORA u Slavonskom Brodu (2019., sudionica). U 2021. g. sudjeluje u seriji online sastanaka koje OLP organizira s berlinskom podružnicom Novih naručitelja, Die Neue Auftraggeber, suradnica je na elaboratu "Novi naručitelji – Mogućnosti primjene modela u RH", OLP, 2020-2021. Aktivna je na umjetničkoj sceni u Zadru (2016. – 2018.), Zagrebu (2019. – trenutno) i u Slavonskom Brodu gdje je 2018. inicirala projekt ”Otvaranje pogleda” u Muzeju Brodskog Posavlja. Objavljuje tekstove u časopisu Kulturflux. Dobitnica je Nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici 2020. godine.
 
Petra Galović, suradnica na projektu SIR I VRHNJE RELOADED (2019.), u vrijeme suradnje studentica povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uređuje portal Kulturflux, novinarka je na Radio Studentu, piše filmsku kritiku i kurira izložbe.
 
Klara Tončić i Ines Siuc, suradnice na projektu SIR I VRHNJE RELOADED (2019.), u vrijeme suradnje studentice etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Albin Matoshi  Pridruženi član organizacije, diplomirani sociolog. Stručno se usavršavao kroz niz edukacija usmjerenih na vođenje projekata (Training on Leadership for Leaders, ProSystems International & Colorado Technical University, 2004.), na rješavanje konflikata (Trainings on Conflict Management and Cultural Identity, Kosovo Nansen Dialogue (KND), 2003.-2004.) te na upravljanje i razvoj projekata (Trainings on Public Procurement and Marketing Management, Management and Development Associates MDA, 2005.). Posjeduje preko dvanaest godina iskustva u upravljanju projektima i savjetovanju, koje je stekao radeći za različite klijente, od tvrtki koje se bave consultingom do neprofitnih međunarodnih i lokalnih organizacija, s posebnim naglaskom na područje razvoja civilnog društva. Specijalizacije: upravljanje resursima neprofitnih projekata, lobiranje, strateško planiranje, namicanje sredstava – USAID i EU fondovi, monitoring i evaluacija.
 

Željka Miklošević  Pridružena članica organizacije, glavna savjetnica za muzeološke i muzeološko-pedagoške aspekte projektnog rada Organizacije. Surađivala je s Otvorenim likovnim pogonom kao dio užeg tima edukativno-umjetničkog projekta „Kako živi narod – izvještaj o pasivnosti“, MSU Zagreb, 2016., kada je provela opsežnu evaluaciju intervjuirajući opću publiku (građanstvo), voditelje/ice edukativnog programa te ciljane skupine, sudionike/ce programa. Diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost 2003., studij muzeologije 2006., te doktorirala 2014. s tezom „Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Znanstvena je novakinja na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u strukovnim udruženjima s ciljem promicanja muzeologije kao kvalitativnog okvira muzejskih programa orijentiranih na razvijanje i unapređenje komunikacije s muzejskim korisnicima. Posjeduje veliko iskustvo u praksi i evaluaciji edukativnih muzejskih programa. Voditeljica je muzejske edukativne akcije [U]okvir[i] HMD-a 2009. godine, od 2011. Predsjednica Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske, u okviru koje vodi projekt „Muzej za sve“ posvećen osobama s invaliditetom. Članica Sekcije za muzejsku edukaciju i kulturnu akciju (CECA) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM).

David Smithson  Pridruženi član organizacije od 2007. godine, suradnik, radio na produkciji većine projekata organizacije, te autor dijela projekata koje organizacija producira. Studirao je arhitekturu, te je akademski kipar. Koncipirao, producirao i realizirao niz projekata umjetnosti u javnom prostoru, u Nizozemskoj, Njemačkoj i Italiji. Od 2010. u okviru organizacije aktivan u području aktivizma za dostupnost i demokratičnost obnovljivih izvora energije. U ovom programskom području organizirao je višegodišnji projekt SPVH – Solar Powered Vernacular House u sruadnji s Muzejom suvremene umjetnosti u Zagrebu: međunarodnu konferenciju RENEWABLE ENERGY RENEWABLE CULTURE 2013. godine, te potom seriju radionica «Sustainable for whome?» 2014. godine, «The Road to Environemtal Justice» u svibnju 2015. Te «Where can we go from here?» u studenom 2015. davidsmithson.net
 
Martin Semenčić  (1980 - 2023) bio je pridruženi član organizacije od 2014. godine, suradnik na projektu „Kako živi narod – izvještaj o pasivnosti“. Diplomirao je glazbenu produkciju na Middlesex University u Londonu 2003., a zatim diplomirao i magistrirao montažu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu 2013. Od 2004. radio je kao montažer zvuka i ton-majstor u Gama studiju u Zagrebu, a od 2007. djelovao kao slobodni montažer slike i zvuka te ton-majstor. Surađivao je na širokom spektru filmova od koji su mnogi nagrađeni na svjetskim i domaćim festivalima i TV postajama. Bio je član Hrvatskog društva filmskih djelatnika (HDFD). Dobitnik je dviju Zlatnih arena za zvuk, za filmove „Pismo Čaći“ i „Rakijaški dnevnik“.
 
 
Prethodne zaposlenice:
 
Jozefina Ćurković  Tijekom 2018. zaposlena u organizaciji kao producentica i voditeljica projekta UMJETNOST U JAVNOM PROSTORU uz podršku Zaklade Kultura nova. Završila je studij povijesti umjetnosti i etnologije i kulturne antropologije, istraživački smjer, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija radila je i volontirala u nekoliko nezavisnih kustoskih projekata. Kao istraživačica i autorica sudjelovala je u projektu Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet u suradnji IEF-a i HDLU-a. Njezino je istraživačko zanimanje vezano za područja antropologije društvenog sjećanja i urbane antropologije, arhitekture i urbanizma te interdisciplinarne i transmedijske prakse u suvremenoj umjetnosti.
 
Martina Križanić Tijekom 2017. zaposlena u organizaciji kao producentica projekta UMJETNOST U JAVNOM INTERESU - AKCIJE I SMJERNICE uz podršku Zaklade Kultura nova. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2012.), magistra je tekstilnoga i modnoga dizajna (kostimografija) pri Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu (magistrirala 2017.). Diplomski rad iz sociologije nagradio je Centar za ženske studije 2012. godine, a objavljen je uz potporu Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja u Nakladi Jesenski i Turk pod nazivom "Slatko lice pobune" 2013. godine. Producira neprofitne sadržaje japanske kulture od 2006., suradnica je Veleposlanstva Japana u produkciji događanja 2013.-2016. Kao umjetnica izlaže i sudjeluje na modnim revijama. Stvara vizije ekstremizirane ženstvenosti, slatkoće, distopijskog svijeta i agresivnosti, eksperimentiranjem u odijevanju kao performativnošću i kostimografijom u svakodnevnici, društvenom i kulturološkom akcijom, feminizmom, konzumerizmom, intermedijem, campom i kraftivizmom, s posebnim fokusom na politike identiteta. Među ostalim autorica je antimodnoga performativnoga projekta myauMANIA.
 
Kosjenka Laszlo Klemar  Tijekom 2016. zaposlena u organizaciji kao producentica projekta „Kako živi narod“ uz podršku Zaklade Kultura nova. Od 2017. Muzejska pedagoginja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. Diplomirana etnologinja i povjesničarka umjetnosti, doktorica humanističkih znanosti, suradnica na međunarodnom projektu IRCLAMA Međunarodnog istraživačkog centra za Kasnu antiku i rani srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu (2006.-2008.), suradnica Pedagoškog odjela Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu tijekom 2012. godine, u okviru kojeg je organizirala i vodila niz edukativnih programa namijenjenih različitim dobnim i društvenim skupinama, uključujući osobe s intelektualnim teškoćama, štićenike/ce popravnih domova za djecu i mlade te pripadnike/ce svih vrsta marginaliziranih društvenih skupina. Autorica muzeološke koncepcije Muzeja psihijatrijske klinike Vrapče. Sudionica više stručnih i znanstvenih skupova i autorica više stručnih i znanstvenih radova.
 
 

ABOUT THE ORGANIZATION

Open Art Drive is a non-profit art organization operating in the field of socially engaged art and democratization of culture, with a focus on art in the community, art in public space, and participatory art. The organization’s mission is based on art that is socially useful. Our art practice nurtures an explorative approach, expanding existing formats, with a critical reflection on social structures, while placing art in the function of development of a democratic society. It is transdisciplinary and multimedia, and takes place at the intersection of art, education and socio-political activism. Quite often it is the educational and emancipatory aspects of our practice that are the supporting elements of social engagement. Our project work is often non-institutional and focused on target groups which typically do not have contact with contemporary art.

We encourage dialogue in the community and on-site, focusing on issues that are of public and local interest. We advocate for pluralism of thought and public debate. We strive to encourage and (self)empower the participants of our projects, and respect their perceptions and aesthetic preferences. We are not inclined towards abstraction and do not believe in “masterpieces”, but are actively pragmatic, socially active, easily understood, oriented towards practical goals and the perceived needs of the communities and social groups in which and with whom we work. Similarly, we strive to fully explore the field of work and to contribute to actual and desirable long-term changes of the social environment and/or individuals.

Open Art Drive’s program orientation is closely connected to the artistic-activist work of the organization’s founder, Kristina Leko, who with her participative projects in the early 1990s represents a rare example of parallelism with the emergence of the “new genre public art” from the United States (Visually Based Perception Training, Zagreb Salon Award, 1995), while her Cheese and Cream project in 2002 gives an early example of an art-research project in continuous divergence from dominant artistic currents.

Open Art Drive was founded in 1997 by architect Marijana Rajčić and artist Kristina Leko as a collaboration on educational and architectural-urban projects. The organization’s Statute identifies a dynamic membership: artists and associates are members of the organization during the production of the program. After a temporary pause, the organization has been operating continuously since 2007, when artist David Smithson joined Open Art Drive. To date, about 40 associates have worked on Open Art Drive’s projects.