Ivana Papić: Berlin, obećani grad - izvještaj iz call centra (Umjetnički pojmovnik javnog prostora)

2020

 

umjetnica: Ivana Papić
produkcija: OLP
lokalni partneri - u Zagrebu: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade; u Splitu: udruga Mavena

 

„Berlin, obećani grad – Izvještaj iz call centra“ je interaktivna zvučna instalacija Ivane Papić nastala u sklopu umjetničkog participacijsko-istraživačkog projekta autorice o životu i radu u Berlinu, migracijama, identitetu i pripadnosti. Krećući se kroz 9 stanica instalacije odnosno 9 adaptiranih uredskih telefona, ujedno i poglavlja priče audio-dokumentarca, posjetitelji mogu poslušati kratke isječke iz 13 intervjua koje je umjetnica obavila s expats, internacionalnim radnicima call centra u Berlinu, na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.  Prikupljeni narativ montirala je u audio-kolaž i postavila u ambijent koji audio-vizualno evocira berlinsku podzemnu željeznicu Ubahn.

Kroz svoj participacijsko-umjetnički rad istražujem životne i radne uvjete radničke klase u suvremenom digitaliziranom društvu. I sama sam bila dio radničke klase posljednjih nekoliko godina života u inozemstvu. U procesu umjetničkog istraživanja koristim fotografiju i biografske intervjue koje kasnije kolažiram u složenu zvučnu instalaciju koja posjetitelje*ice poziva na kretanje i interakciju. Zvuk, priča i prostor su osnovni elementi rada. Prikupljeni narativi odnosno glasovi, njih 13, govore o opresiji radnika*ca, migracijama, identitetu i pripadnosti. (Ivana Papić)

Uz rad je otisnut deplijan koji je u PDF formatu dostupan OVDJE

Projekt je razvijen na Institutu Art in Context na Universität der Künste Berlin pod mentorstvom Kristine Leko, a u Hrvatskoj je realiziran kao dio programa: "Umjetnički pojmovnik javnog prostora" umjetničke organizacije Otvoreni likovni pogon, "NMG@PRAKTIKA 2020"  (“Gradimo Dom zajedno”)  udruge Mavena – 36 njezinih čuda u MKC galeriji Splitu i Participativne Pogonove sezone 2020. ("Svi za Pogon - Pogon za sve!") u Dvorani Jedinstvo u Zagrebu. Više na <<blogu>> Otvorenog likovnog pogona..

Donatori: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split, Grad Zagreb, Zaklada „Kultura nova”, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ivana Papić (Split, 1987.) magistrirala je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Splitu, na Odjelu za restauraciju i konzervaciju 2011. godine. Od 2018. studira na specijalističkom postdiplomskom studiju na Institut für Kunst im Kontext na Universität der Künste Berlin. Izlagala je na nekoliko grupnih izložbi u Berlinu, a ovo je njena prva samostalna izložba. Živi i radi u Berlinu te je članica udruge međunarodnih umjetnika u atelier kompleksu WerkStadt.

 

"Berlin, the promised city – a report from a call center“ is an interactive sound installation created as part the author's art participatory research project on life and work in Berlin, migration, identity and belonging.By moving through 9 installation stations that are 9 adapted office telephones, that are also chapters of the audio-documentary, visitors will be able to listen to short clips from 13 interviews conducted by the artist with expats, international workers in the call center in Berlin, in Croatian, Serbian and the English language. She edited the collected narrative into an audio collage and set it in a darkened ambience that audio-visually evokes the Berlin Ubahn underground tube.
 

Employing a participation-based approach to my art, my aim is to evaluate the living and working standards of the working class in contemporary digital society. In the past few years living abroad, I found myself a part of this same working class. In my artistic explorations, I make use of photography and biographical interviews, which I subsequently assemble in the manner of a collage into a layered sound installation designed to encourage observers to interact and move through it. Sound, Story, and Space form the building blocks of the work. The collection of stories, numbering 13 different narrators, speak of the oppressed status of the working class, of the nature of migrations, of identity and belonging. (Ivana Papić) - brochure is downloadable HERE

The project was developed at the Institute for Art in Context of the Berlin University of the Arts within the colloquium “Intervene and Experiment in Public and Social Space” supervised by Kristina Leko. The project is part of the programe Art Glossary of Public Spaces, created by the art organization Otvoreni Likovni Pogon, whose aim is to fortify public discourse on art in public and communal spaces through the use of various spatial interventions by young artists. Partners of the project were POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth and NGO Mavena - 36 miracles of hers from Split. Donors: Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, City of Split, City of Zagreb, “Kultura nova” Foundation, National Foundation for Civil Society Development.
 

About the author: Ivana Papić (Split, 1987) acquired her master’s degree in 2011 at the Arts Academy of the University of Split, with the Department of Restoration and Conservation. In 2018 she began her postgraduate studies at the Institut für Kunst im Kontext (Universität der Künste Berlin). She has participated in a number of group exhibitions in Berlin, this being her first solo show. She currently lives and works in Berlin, and is a member of the international artists’ association at the WerkStadt studio complex.

 

 

Osnovni format rada: umjetnički participacijsko-istraživački projekt; Mjesto održavanja: MKC galerija, Split; Velika dvorana Pogona Jedinstvo, Zagreb; Autorica: Ivana Papić; Koncepcija projekta Umjetnički pojmovnik javnog prostora i umjetničko vodstvo, mentorstvo: Kristina Leko; Produkcija: Otvoreni likovni pogon, Mavena – 36 njezinih čuda i POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Tim projekta: Kristina Leko, umjetnička voditeljica, OLP; Natasha Kadin, kustosica programa "NMG@PRAKTIKA 2020"  udruge Mavena iz Splita; Maša Štrbac, producentica, OLP. Tehnička asistencija pri izradi prototipa: Xaver Hirsch; Koprodukcija U-bahn ambijenalnog zvuka: Frane Papić; Tehnički postav izložbe: Split - Franko Sardelić, MKC; Zagreb - Filip Pacak, Pogon; Fotografska i video dokumentacija: Split - Tihana Mandušić; Zagreb - Nina Klarić. Modaliteti i formati rada:  interaktivna zvučna instalacija.