Kad ne dime tvornički dimnjaci – TEF (Umjetnički pojmovnik javnog prostora)

2019

Autorske novine "Kad ne dime tvornički dimnjaci - TEF"

Izdavač: OLP, studeni 2019.

Autorica izdanja, istraživanje i priprema materijala: Lana Stojićević
Umjetnička savjetnica projekta: Kristina Leko
Kazivači u novinama, bivši radnici TEF-a:  Pave Aras, Ante Baranić, Ante Bego, Stipe Belamarić, Ivo Čulav, Svetislav Đale, Tome Mileta, Nikica Rak, Nikola Rak, Nikica Širinić i Branko Županović.

Šibenska Tvornica elektroda i ferolegura – TEF obilježila je živote mnogih Šibenčana i Šibenčanki te je svojim dimnjacima desetljećima sukreirala prepoznatljiv obris grada. Uz Tvornicu lakih metala (TLM) činila je okosnicu šibenske industrije i gospodarskog razvoja grada snabdijevajući željezare, čeličane i livnice metala diljem SFRJ i u inozemstvu. Dimnjaka i tvornice već odavno nema (tvornica je službeno zatvorena 1994.) no mlada umjetnica Lana Stojićević (r. 1989.) koja je odrasla u njenoj blizini istražila je ulogu koju je tvornica imala u životu lokalne sredine. Tvornički su objekti većinom srušeni, ostao je tvornički otpad (troska i fenolne otpadne vode) koji do danas nije adekvatno zbrinut i prostor u središtu grada (305.395 m² površine) koji se prepoznaje kao velik turistički potencijal. U 2018. godini na mjestu bivše tvornice umjetnica je izvela performativnu šetnju s radnicima te kroz razgovor s njima rekonstruirala život koji se odvijao unutar i oko nje. U 2019. godini projekt je nastavila u formi novina, autorske publikacije koja se izgledom naslanja na originalni informativni list tvornice koji je izlazio od 1963. do 1991. U njima je autorica iznijela saznanja stečena uvidom u originalni informativni list tvornice i drugu arhivsku građu te, ponajviše, kroz kazivanja bivših radnika. Tekstove prate umjetničine ilustracije kojima obrađuje pojedine teme ili pak u arhivskoj građi (tehnički nacrti tvorničkih objekata i postrojenja) prepoznaje zanimljiv likovni materijal u kojeg autorski intervenira crtežima ili foto-montažama. PDF novina može se preuzeti OVDJE

Novine su predstavljene 13. studenog 2019. godine u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“. Na predstavljanju su uz autoricu Lanu Stojičević i izvršnu urednicu Mašu Štrbac bili prisutni bivši radnici tvornice čija kazivanja čine važan dio novina. Predstavljanje je zamišljeno kao povod za zajedničko prisjećanje na tvornicu i život koji se odvijao unutar i oko nje te smo prisutne pozvali da iznesu svoja sjećanja. Razgovor o ugasloj tvornici kretao se od nostalgičnih sjećanja na tvornicu koja je gradila i hranila grad, do spoznaje da takav oblik proizvodnje više nije bio održiv. Više na našem blogu

Novine smo nakon predstavljanja distribuirali po gradskim kafićima želeći da priča o manje službenom TEF-u dođe do što većeg broja građana/ki Šibenika.

Projekt je realiziran u sklopu programa Umjetnički pojmovnik javnog prostora, čiji je cilj jačanje diskursa umjetnosti u javnom prostoru i u zajednici kroz intervencije mladih umjetnika/ca na lokalno specifične teme.
 
Partner projekta: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Šibenik
Zahvaljujemo Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“, Državnom arhivu u Šibeniku, Josipu Ungarovu, Anti Baraniću i Nikoli Raku na ustupanju materijala za istraživanje i objavu.
 
Financijski pokrovitelji projekta: Zaklada „Kultura nova“, Ministarstvo kulture RH, Grad Šibenik i Grad Zagreb.

Podaci o publikaciji Kad ne dime tvornički dimnjaci – TEF
Nakladnik: Umjetnička organizacija – Otvoreni likovni pogon – Zagreb
Za nakladnika, odgovorna urednica: Kristina Leko
Urednica izdanja: Lana Stojićević
Izvršna urednica: Maša Štrbac
Tekstovi i transkripti: Lana Stojićević
Pogovor: Maša Štrbac (tekst je dostupan ovdje )
Lektura i korektura: Jadranka Pintarić
Fotografije: Lana Stojićević, Goran Radošević, Ante Baranić
Grafički prilozi: Lana Stojićević, Goran Radošević, izbor iz dokumentacije
Grafička priprema: Iris Klarić
Font: Inria Sans, Black Foundry
Tisak: Kerschoffset, Zagreb, studeni 2019.
Format: 39 x 27,3 cm
Opseg: 32 str
Naklada: 500
ISBN: 978-953-48716-0-7

Lana Stojićević (Šibenik, 1989.) diplomirala je 2012. g. na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje magistra slikarstva. Od 2015. do 2018. bila je asistentica, vanjska suradnica na Slikarskom odsjeku Akademije. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Umjetničko-istraživački projekti (izbor): Bilo koje mjesto u bilo kojem gradu (2019.); Fasada (2018.), Sunny Side (2018.), Na/do/gradnja (2017.), Strukture prikrivanja (2017.), Parcela (2016.), Projekt Villa Roza (2016.), Crno brdo (2015.) i Dvoboj (2012.). Za svoj je umjetnički rad primila mnoge nagrade, između ostalih: Metro Imaging Mentorship Award na izložbi New East Photo Prize (Calvert 22 Foundation, London, 2016.), godišnju nagradu Hrvatskog društva likovnih umjetnika za najboljeg mladog/u umjetnika/cu 2015. godine, drugu nagradu izložbe Young Contemporary Photography: Different Worlds (Galerija Photon, Ljubljana, 2015.), Erste Grand Prix na izložbi Erste fragmenti (2015.), Rektorovu nagradu (2012.). Bila je finalistica Nagrade Radoslav Putar 2015. godine. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi i radi u Splitu.

 

"When factory chimneys do not smoke - TEF"

Author of the publication, research and preparation of materials: Lana Stojićević
Editor-in-chief: Kristina Leko
Narrators, former TEF employees: Pave Aras, Ante Baranić, Ante Bego, Stipe Belamarić, Ivo Čulav, Svetislav Đale, Tome Mileta, Nikica Rak, Nikola Rak, Nikica Širinić and Branko Županović.

Šibenik Electrode and Ferroalloy Factory - TEF has marked the lives of many Šibenik men and women and has created a recognizable outline of the city with its chimneys for decades. Along with the Light Metal Factory (TLM), it formed the backbone of Šibenik's industry and economic development of the city, supplying ironworks, steel mills and metal foundries throughout the former Yougoslavia and abroad. The chimney and the factory have been gone for a long time (the factory was officially closed in 1994), but the young artist Lana Stojićević (b. 1989), who grew up in her vicinity explored the role factory played in the life of the local community. The factory facilities were mostly demolished, leaving factory waste (slag and phenolic wastewater), which has not been adequately disposed of to date, and the area in the city center (305,395 m & sup2; area) which is recognized as a great tourist potential. In 2018, at the site of the former factory, the artist performed a walk with the workers and through a conversation with them reconstructed the life that took place in and around it. In 2019, the project was created in the form of a newspaper, an author's publication based on the original information sheet of the factory, which was published from 1963 to 1991. In it, the author presented the findings gained from the original information sheet of the factory, from different archives and mostly through the sayings of former workers. The texts are accompanied by art illustrations that deal with individual topics and drawings or photo-montages inspired by the technical drawings of factory facilities and plants from the archives.

The newspaper was presented on November 13, 2019 in the City Library "Juraj Šižgorić". Along with the author Lana Stojičević and the executive editor Maša Štrbac, former factory workers were present. It was the moment for shared remembrance. The conversation ranged from nostalgic memories of the factory that built and fed the city, to the recognition that this form of production was no longer sustainable.

After the presentation, we distributed the newspaper in the city cafes, wanting the story of the less official TEF to reach as many citizens of Šibenik as possible.

The project was realized within the program Art Glossary of Public Space, whose goal is to strengthen the discourse of art in public space and in the community through the interventions of young artists on locally specific topics.

Lana Stojićević (Šibenik, 1989)  graduated in painting from the Art Academy in Split in 2012, where she has been working as an external associate since 2015. She realized a number of solo exhibitions (SC Gallery, Museum of Fine Art Split, Gallery Salon Galić, Kranjčar Gallery, Krševan Gallery, Contra Gallery, NMG@Praktika, AK Gallery...) and participated in many group exhibitions in Croatia and abroad (OFF-Biennále Budapest: Gaudiopolis, THTnagrada@MSU.hr, Architecture in Contemporary Art, New East Photo Prize, Slavonian Biennial, Your Country Does Not Exist, Almissa Open Art festival, Erste Fragments, Young Contemporary Photography: Different Worlds, Split Salon, Youth Salon...). She won Metro Imaging / New East Photo Prize / Mentorship Award (Calvert 22 Foundation, London), Croatian Artists Association Best Young Artist yearly award in 2015, 2nd award at the Young Contemporary Photography: Different Worlds (Photon Gallery, Ljubljana), Erste Grand Prix, Rector’s and Dean’s award and Rovinj Heritage Museum 1st award. She was nominated for New East Photo Prize, Croatian Telecom (Museum of Contemporary Art, Zagreb) and Radoslav Putar (Institute for Contemporary Art, Zagreb) awards.

Osnovni format rada: participacijski umjetnički projekt; umjetničko istraživanje; projekt u zajednici. Mjesto održavanja: Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" u Šibeniku, ugostiteljski objekti u gradu. Autorica: Lana Stojićević. Koncepcija projekta Umjetnički pojmovnik javnog prostora i umjetničko vodstvo: Kristina Leko. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Fotografska dokumentacija promocije: Goran Radošević. Modaliteti i formati rada: umjetničko istraživanje, intervjui, autorska publikacija.