Novi naručitelji - predavanje Amande Crabtree i Valérie Cudel

2022

 

Novi naručitelji (eng. New Patrons) su međunarodna platforma, mreža posebno profiliranih kulturnih radnika-ca koja zajedno s građanima-kama producira umjetnost u javnom prostoru i to prema narudžbi građana-ki tj. samoorganiziranih građanskih inicijativa. Model je osmislio belgijski umjetnik François Hers 1990. godine i definirao ga u tekstu 'Protokol Novih naručitelja' prema kojem je do danas realizirano 500-tinjak projekata, ponajprije u zapadnoj Europi (vidi poveznice dolje). Model je važan iskorak u pravcu demokratizacije umjetnosti te ga stoga Otvoreni likovni pogon - OLP želi razviti u RH kao prvoj srednjoeuropskoj zemlji, zajedno sa drugim u tom smislu angažiranim akterima-icama. Nakon istraživanja o radu platforme, a posebno njemačke podružnice Die Neue Auftraggeber, koje je OLP proveo u 2020. i 2021., sažele smo relevantne informacije u kraći elaborat na hrvatskom jeziku, a aktivnosti nastavili u 2022. godini u Zagrebu organizirajući predavanja dviju članica Novih naručitelja iz Francuske, medijatorica Amande Crabtree i Valérie Cudel, koje su domaćoj stručnoj javnosti predstavile povijest razvoja platforme i izbor karakterističnih projekata u Francuskoj. 

Predavanja su održana 30.9. u Udruženju hrvatskih arhitekata, Trg bana J. Jelačića 3/1, od 17 do 20 h, a u subotu, 1.10. u istom prostoru od 11 do 15 sati organizirali smo otvoreni razgovor s gošćama. Program je bio namijenjen stručnoj i zainteresiranoj javnosti, članovima-icama platforme Novih naručitelja HR u osnivanju, ali i najširoj publici zainteresiranoj za kulturu, umjetnost i demokratske procese.

Otvoreni likovni pogon na razvoju programa Novih naručitelja u RH radi od 2019. godine, uz podršku Zaklade Kultura nova (2020. - Programsko područje Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata, 2021-22. u okviru Podrške za organizacijski razvoj). Program u 2022. godini podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH i Grad Zagreb.

O predavačicama:

Amanda Crabtree je predsjednica Udruženja Novih naručitelja u umjetnosti i znanosti (Société des Nouveaux commanditaires en Arts & Sciences). Godine 1994. osnovala je artconnexion, nezavisnu neprofitnu agenciju za kulturnu produkciju sa sjedištem u Lilleu u kojoj radi od 2001. artconnexion je od 2000. producirala više od četrdeset umjetničkih projekata unutar modela Novih naručitelja u sjevernoj Francuskoj, Norveškoj, Poljskoj i Velikoj Britaniji. Amanda Crabtree trenutno vodi agenciju i odgovorna je za velike izložbe i projekte u javnom prostoru unutar programa Novih naručitelja. Pored toga predaje na Sveučilištu u Lilleu gdje vodi magistarski program 'Umjetnost i društvo' s posebnim fokusom na produkciju umjetničkih radova u javnom prostoru. Nedavno je osnovala dodatni specijalistički sveučilišni studij  pod nazivom ‘Reclaiming art/Reshaping democracy’ na temelju Protokola Novih naručitelja. Njen je istraživački interes usmjeren na umjetničku praksu u javnom prostoru. Prethodno radno iskustvo: British Council u Parizu, Studio national des arts contemporains Le Fresnoy u Tourcoingu, Centar suvremene umjetnosti Le Magasin u Grenobleu i Centre d'art contemporain u Ženevi. http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/home/; https://artconnexion.org 


Valérie Cudel je članica Udruženja Novih naručitelja u umjetnosti i znanosti (Société des Nouveaux commanditaires en Arts & Sciences), te medijatorica s umjetničkim znanjem i dugogodišnjim upravljačkim iskustvom. Nakon karijere u centrima za suvremenu umjetnost i u rezidencijalnim programima (1995.-2009.), od 2009. do danas radi u okviru udruge à demeure (www.a-demeure.org) gdje razvija i daje podršku u realizaciji narudžbi (istraživanje, produkcija, održavanje) upućenih umjetnicima i arhitektima u okviru modela Novih naručitelja u Francuskoj. Neki su projekti provedeni u partnerstvu s Ministarstvom kulture i komunikacija Republike Francuske u okviru programa Commande Publique, te u suradnji s lokalnim vlastima: regijama, odjelima i regionalnim parkovima prirode Lorraine, Pilat, Monts d'Ardèche, Vercors, te financirani iz EU fondova u partnerstvu s Programom Novih naručitelja (2011.-2015.). Cudel također vodi Captures editions, nezavisnu izdavačku kuću koja objavljuje knjige umjetnika kao i zbirke intervjua i tekstova o umjetnosti u zajednici (www.captures-editions.com )

 

Prilozi:

Protokol Novih naručitelja

Mrežne stranice podružnica Novih naručitelja u Francuskoj i Njemačkoj:

http://www.nouveauxcommanditaires.eu/fr/

https://neueauftraggeber.de/ 

Prilog povodom programa u Jutarnjem listu, 12.10.2022. (razgovor s predavačicama)

Fotografije: izbor projekata u organizaciji artconnexion i à demeure

Koncepcija i razrada projekta: Kristina Leko. Suradnica: Maša Štrbac. Suradnica na Elaboratu (2021.): Hana Katanić, apsolv. pov. umjetnosti. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Partner: Udruženje hrvatskih arhitekata. Financijski pokrovitelji: Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb, Zaklada Kultura nova.