Uredimo zdenac (Novi naručitelji.hr)

2023

Projekt 'Uredimo zdenac' je nadahnut inicijativom mještana/ki Gornjeg Stenjevca  za obnovu javnih zdenaca u naselju koji su danas zapušteni i od kojih mnogi nisu u funkciji. Projekt se realizira u okviru nacionalne suradničke platforme Novi naručitelji.hr, a nastavlja se na višegodišnji rad organizacije u četvrti Podsused-Vrapče u okviru programske linije Laboratorij Gajnice. U  listopadu i studenom 2023. u mjesnom odboru Gornji Stenjevec održane su dvije tribine: na prvoj su mještani/ke pozvani da u svojstvu naručitelja odaberu javni zdenac za obnovu i uređenje a na drugoj su za dva zdenca, temeljem želja i potreba mještana/ki, studenti/ce Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu predstavile arhitektonska rješenja. Studentske skice i crteži predstavljeni su kao poticaj nadležnima da inicijativi mještana/ki posvete dužnu pažnju te mogu, uz podršku gradske uprave, biti podlogom za konkretna izvedbena rješenja i, u konačnici, njihovu realizaciju.. Aktivnosti se mogu pratiti na blogu https://olplab.home.blog/category/uredimo-zdenac/  

Prijedlozi rješenja nastali su u okviru izbornog kolegija Participativno oblikovanje prostora Diplomskog studija: Arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Voditelj: izv.prof. dr.sc.Kristina Careva i izv.prof.dr.sc. Rene Lisac. Studentice: Gorana Gregl, Magdalena Kačan, Mihaela Klobučar, Iva Orešković, Frida Samardžić, Antonia Vuković
 

*naslovna fotografija: nekadašnji javni zdenac u Gornjem Stenjevcu

Osnovni format rada: model Novih naručitelja; Mjesto održavanja: Zagreb, naselje Gornji Stenjevec u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče; Naručitelji: mještani/ke Gornjeg Stenjevca (grupa u osnivanju). Medijatorica: Maša Štrbac; Umjetnici: studentice Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu uz mentorstvo profesora - izv. prof. dr.sc Kristina Careva i izv. prof. dr. sc. Rene Lisac. Produkcija: Otvoreni likovni pogon. Partneri:  Mjesni odbor Gornji Stenjevec i Arhitetonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Financijski pokrovitelj: Zaklada Kultura nova u okviru podrške za organizacijski razvoj i sudjelovanje u kulturi. Modaliteti i formati rada: istraživanje, javni razgovori i tribine, arhitektonske skice, mrežne stranice.